Tengere pantserjuffer – Lestes virens vestalis

Tengere pantserjuffer – Lestes virens vestalis ©René Manger